10 คุณสมบัติที่ดีของแฟรนไชส์ซี ...?

แฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มาจากการคัดเลือกคู้ค้า ผู้ร่วมสัญญาที่ดี แฟรนไชส์ซีมีบทบาทสำคัญในการเติบโตของกิจการ ดังนั้นเคล็ดลับตลอดจนขั้นตอนการเลือกแฟรนไชส์ซีจึงเป็นสิ่งที่เจ้าของ แฟรนไชส์และผู้ที่คิดจะเป็นแฟรนไชส์ซี ต้องรู้เอาไว้นะ

แฟรนไชส์ซี ที่ดี กับ4 ภารกิจ

การ เป็นเจ้าของธุรกิจมันยากนัก เมื่อสมใจแล้ว แน่ใจหรือว่าจะสบายใจเฉิบ ยิ่งตกที่นั่งแฟรนไชซีด้วยแล้ว มีเงื่อนไขใดที่ต้องรู้บ้าง อยากจะบอกเหลือเกินว่ารู้แล้วจะหนาว...

FRANCHISE Tip : 8 ข้อควรคิดก่อนซื้อแฟรนไชส์


1.พิจารณาเงื่อนไขหลักๆ ของข้อตกลง ควรขอรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงของแฟรนไชส์ และอาจขอให้มีการชี้แจงเงื่อนไขหลักๆ ที่สำคัญ เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ เงินรายงวด ระยะเวลาของสัญญา สิทธิในขอบเขตการประกอบการอื่นๆ

ทริกสร้างแฟรนไชส์ให้สำเร็จ

ในระบบธุรกิจแฟรนไชส์จะประกอบด้วยวิธีการหลายๆ ด้าน และไม่สามารถที่จะเน้นงานด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น การสร้างองค์ประกอบรวมในการทำธุรกิจที่ดี แกนหลักของระบบงานเป็นตัวนำ สามารถจะสร้างพื้นฐานการบริหารที่ดีขึ้นได้

FRANCHISE TIP : 3 ปัจจัยการเสียเปรียบเมื่อซื้อแฟรนไชส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ให้ข้อคิด 3 ปัจจัยการเสียเปรียบเมื่อซื้อแฟรนไชส์เพื่อให้ผู้แฟรนไชซีใช้ในการพิจารณา ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์ ดังต่อไปนี้

สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้อะไรบ้าง

สร้างธุรกิจแฟรนไชส์ต้องรู้อะไรบ้าง

การสร้างธุรกิจให้กลายเป็นแฟรนไชส์นั้น ดูเหมือนจะต้องผ่านวิธีการที่เสมือนหนึ่งตัวดักแด้ของผีเสื้อก็ประมาณกัน เพราะต้องมีการ เก็บตัว ซุ่มเงียบสร้างระบบธุรกิจรวมถึง การพิสูจน์ความสำเร็จให้ได้ให้เห็นจริงจังเสียก่อน

การตลาดเพื่อขายแฟรนไชส์

หลาย ธุรกิจ มีความพร้อม มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมในการเปิดตัวขายแฟรนไชส์ ด้วยความแน่ใจว่าธุรกิจของตัวเองดีพอที่จะขายแฟรนไชส์ได้ แต่เมื่อจะลงมือจริงๆ กลับขาดความมั่นใจว่าจะขายแฟรนไชส์ได้หรือไม่

การจัดการทางธุรกิจ / How to franchisaw ผู้ทรงสิทธิ์การค้าระบบสาขา


คุณจักรวาล อินทรมงคล ที่ปรึกษาอวุโสสมาคม franchise แห่งประเทศไทย กล่าวว่า กำลังดำเนินการร่วมกับ สสว. จัดทำบัญชีรายชื่อ franchisore ได้แล้วกว่า 100 ราย มีธุรกิจสาขา franchisee แล้ว15,000 ราย และได้กล่าว franchise เป็นสิทธิ์ใน

การลงทุนหลักแสนได้กำไรไม่ถึงหมื่น

กรณีตัวอย่าง
กรณีที่ 1 ลงทุนหลักแสนได้กำไรไม่ถึงหมื่น
รายนี้เป็นชายผู้ที่ลงทุนร้านเช่าวีดีโอรายหนึ่ง อายุ 37 ปี ที่ตัดสินใจซื้อแฟรนไชส์เพราะเห็นว่า แฟรนไชส์เป็นระบบที่ทำได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว โดยที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีอาชีพใดมาก่อน ปัจจุบันได้ดำเนินกิจการมาได้ 2-3 ปีแล้ว และมีร้านเพียงแห่งเดียว เขาลงทุนในระดับ 5 แสน-1 ล้านบาท โดยจ่ายค่าแฟรนไชส์

ข้อสังเกตเกี่ยวกับกลโกงทางการค้าระหว่างประเทศ (THE INTERNATIONAL TRADE FINANCE FRAUD )

การทำการส่งออกด้วยตัวเอง (Exporting) การไปลงทุนในต่างประเทศเองทั้งหมด (Foreign Investment) การลงทุนแบบมีผู้ร่วมลงทุน (Joint Venture) การส่งออกผ่านนายหน้า (trader) ซึ่งนายหน้านั้นก็มีหลายประเภท แต่จะไม่เจาะลึกในฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การทำการค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่